Hotline: 0984.163.3889 - 0913.935.852 - 04.6683.0909 - 04.6259.8833

CÔNG TY TNHH TM VÀ SX ĐẠI KIM
0 sản phẩm Tổng: 0 đ
banner left
DUCT 1 chiều
Điều hòa Daikin FDMG56PUV1(NUV1) Điều hòa Daikin FDMG56PUV1(NUV1) Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh Trung bình FDMG56PUV1(NUV1) Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 56000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDMG51PUV1(NUV1) Điều hòa Daikin FDMG51PUV1(NUV1) Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh Trung bình FDMG51PUV1(NUV1) Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 51000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDMG48PUV1(NUV1) Điều hòa Daikin FDMG48PUV1(NUV1) Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh Trung bình FDMG48PUV1(NUV1) Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 48000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDMG42PUV1(NUV1) Điều hòa Daikin FDMG42PUV1(NUV1) Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh Trung bình FDMG42PUV1(NUV1) Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 42000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDMG36PUV1(NUV1) Điều hòa Daikin FDMG36PUV1(NUV1) Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh Trung bình FDMG36PUV1(NUV1) Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 36000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDMG30PUV1(NUV1) Điều hòa Daikin FDMG30PUV1(NUV1) Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh Trung bình FDMG30PUV1(NUV1) Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 30000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDMG26NUV1 Điều hòa Daikin FDMG26NUV1 Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh trung bình Daikin FDMG26NUV1 Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 26000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V Điều hòa Daikin FDBG30PUV2V Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh thấp FDBG30PUV2V Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 24000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDBG24PUV2V Điều hòa Daikin FDBG24PUV2V Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh thấp FDBG24PUV2V Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 24000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ
Điều hòa Daikin FDBG18PUV2V Điều hòa Daikin FDBG18PUV2V Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin (Daikin Duct) áp suất tĩnh thấp FDBG18PUV2V Loại Âm trần nối ống gió 1 chiều Công suất 18000BTU/h Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Phù hợp với Tòa nhà, Khách sạn, Nhà hàng, Biệt thự cao cấp Giá bán: Liên hệ