Hotline: 0984.163.3889 - 0913.935.852 - 04.6683.0909 - 04.6259.8833

CÔNG TY TNHH TM VÀ SX ĐẠI KIM
0 sản phẩm Tổng: 0 đ
banner left
DAIKIN TREO TƯỜNG
Điều hòa Daikin FTKC35PVMV Điều hòa Daikin FTKC35PVMV Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTNE35MV1V Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R32 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 11.570.000 đ
Điều hòa Daikin FTKC25PVMV Điều hòa Daikin FTKC25PVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKC25PVMV Công suất: 9.000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas 32 Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 9.450.000 đ
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V Điều hòa Daikin FTNE50MV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại Cao cấp FTNE50MV1V Công suất: 18000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 14.350.000 đ
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV Điều hòa Daikin FTXS25GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTXS25GVMV Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 12.700.000 đ
Điều hòa Daikin FTKS71GVMV Điều hòa Daikin FTKS71GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKS71GVMV Công suất: 24000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 30.200.000 đ
Điều hòa Daikin FTXS50GVMV Điều hòa Daikin FTXS50GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTXS50GVMV Công suất: 18000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter tiết kiệm 60% điện năng tiêu thụ Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 22.800.000 đ
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35LV1V9 Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9/RNE35LV1V9 Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTNE35MV1V9 Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 9.250.000 đ
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V/RNE25MV1V Điều hòa Daikin FTNE25MV1V/RNE25MV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại Phổ thông FTNE25MV1V Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas 410 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 7.200.000 đ
Điều hòa Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV Điều hòa Daikin FTXM25HVMV/RXM25HVMV Điều hòa DAIKIN treo tường loại inverter Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter Gas R32 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 9.850.000 đ
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV Điều hòa Daikin FTXS71FVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTXS71FVMV Công suất: 24000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 35.700.000 đ
Điều hòa Daikin FTXS71GVMV Điều hòa Daikin FTXS71GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTXS71GVMV Công suất: 24000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 35.900.000 đ
Điều hòa Daikin FTXS60GVMV Điều hòa Daikin FTXS60GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTXS60GVMV Công suất: 21000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 31.800.000 đ
Điều hòa Daikin FTXS35GVMV Điều hòa Daikin FTXS35GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTXS35GVMV Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 2 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 14.900.000 đ
Điều hòa Daikin FT60JV1V Điều hòa Daikin FT60JV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại Cao cấp FT60JV1V Công suất: 22000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 21.900.000 đ
Điều hòa Daikin FTE60LV1V Điều hòa Daikin FTE60LV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTE60LV1V Công suất: 21000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 18.450.000 đ
Điều hòa Daikin FTKD60HVMV Điều hòa Daikin FTKD60HVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKD60HVMV Công suất: 21000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 23.950.000 đ
Điều hòa Daikin FTE50LV1V Điều hòa Daikin FTE50LV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTE50LV1V Công suất: 18000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 13.450.000 đ
Điều hòa Daikin FTKS50GVMV Điều hòa Daikin FTKS50GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKS50GVMV Công suất: 18000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 19.900.000 đ
Điều hòa Daikin FTKD50HVMV Điều hòa Daikin FTKD50HVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKD50HVMV Công suất: 18000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 17.950.000 đ
Điều hòa Daikin FTKD42HVMV Điều hòa Daikin FTKD42HVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKD42HVMV Công suất: 14000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 14.350.000 đ
Điều hòa Daikin FTKS35GVMV Điều hòa Daikin FTKS35GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKS35GVMV Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 13.050.000 đ