Hotline: 0984.163.3889 - 0913.935.852 - 04.6683.0909 - 04.6259.8833

CÔNG TY TNHH TM VÀ SX ĐẠI KIM
0 sản phẩm Tổng: 0 đ
banner left
7.000 - 12.000BTU/h
Điều hòa Daikin FTKC35PVMV Điều hòa Daikin FTKC35PVMV Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTNE35MV1V Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R32 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 11.570.000 đ
Điều hòa Daikin FTKC25PVMV Điều hòa Daikin FTKC25PVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKC25PVMV Công suất: 9.000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas 32 Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 9.450.000 đ
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V Điều hòa Daikin FTNE25MV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại Phổ thông FTNE25MV1V Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas 410 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 6.950.000 đ
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9 Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9 Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTNE35MV1V9 Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 9.450.000 đ
Điều hòa Daikin FTKD35HVMV Điều hòa Daikin FTKD35HVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKD35HVMV Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 11.450.000 đ
Điều hòa Daikin FTKD25HVMV Điều hòa Daikin FTKD25HVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKD25HVMV Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 9.500.000 đ
Điều hòa Daikin FT25JV1V Điều hòa Daikin FT25JV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại Cao cấp FT25JV1V Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 7.850.000 đ
Điều hòa Daikin FT35JV1V Điều hòa Daikin FT35JV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại Cao cấp FT35JV1V Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 10.250.000 đ
Điều hòa Daikin FTKS35GVMV Điều hòa Daikin FTKS35GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKS35GVMV Công suất: 12000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R410A - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 13.050.000 đ
Điều hòa Daikin FTKS25GVMV Điều hòa Daikin FTKS25GVMV Điều hòa DAIKIN INVERTER FTKS25GVMV Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 11.150.000 đ
Điều hòa Daikin FTE25LV1V Điều hòa Daikin FTE25LV1V Điều hòa DAIKIN treo tường loại thông dụng FTE25LV1V Công suất: 9000BTU/h Loại điều hòa: 1 chiều Công nghệ: Non-Inverter Gas R22 - Xuất xứ Thái Lan Giá bán: 6.900.000 đ